1
         Úvod      |       Robotika     |      Kontakt
1
 

Aktuality

 

Projekt INROSY - Integrovaný systém pro měření a renovaci jeřábových drah a nákolků
  Nové logo společnosti

Něco o nás

Firma TIRSO a.s. pomáhá svým zákazníkům profitovat z mimořádných příležitostí, které nabízí moderní technologie sloužící k využívaní obnovitelných zdrojů energie skloubené s celou řadou dotačních programů, jež jsou k dispozici.

Zaměřujeme se převážně na následující oblasti:

●  Využívaní solární energie k ohřevu teplé vody
●  Využívaní solární energie k vytápění budov
●  Využívaní biomasy ke generovaní elektrické a tepelné energie
●  Využívaní odpadního tepla
●  Využívaní optimalizačních metod k efektivnímu užití energetických zdrojů

 

 
1

EVROPSKÁ UNIE | Evropský fonr pro regionální rozvoj | INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Copyright © 2008 K-Profi, spol. s r.o.