1
         Úvod      |       Robotika     |      Kontakt
1
 

Robotika

  Navařovací zař. DECRAROB
  INROSY - Integrovaný systém pro měření a renovaci jeřábových drah a nákolků

VIDEO

  Robotika | Navařovací zařízení DECRAROB

DECRAROB

Navařovací zařízení pro renovaci jeřábových drah

Cílem projektu je vývoj autonomního mobilního robotického zařízení pro komplexní řešení renovace pojezdových  jeřábových drah navařováním. 

Video ukázky funkčního prototypu 

Výsledkem projektu je mobilní svařovací robot, který je schopen provádět autonomně navařování vrstev materiálu za účelem regenerace opotřebovaných kolejnic jeřábových drah.

Součástí projektu je také výzkum svařovacích parametrů a s tím související modelování a simulace svařovacích procesů pomocí metod statistického modelování.
Předmětem vývoje není jen vlastní mechanické svařovací a brousící zařízení, ale i softwarové vybavení řídícího systému, jenž umožňuje snadnou a efektivní obsluhu celého systému.

Toto nové unikátní zařízení umožní firmám, které se zabývají generálními opravami jeřábů, výrazné zvýšení efektivity práce. Vyvinuté mobilní zařízení bude nejen navařovat materiál na opotřebené sekce kolejnice, ale provede i její obroušení. Efektivita zařízení bude dána jeho výkonem a schopností provádět svařovací a brousící operace v krátkém čase, ale i samotný fakt, že oprava jeřábové dráhy se provede bez její demontáž, výrazně zvýší produktivitu práce. Demontáže jeřábových drah jsou zpravidla prováděné ve výškách a ve stísněných pracovních podmínkách. Tyto negativní okolnosti výrazně snižují produktivitu práce pracovníka, který provádí opravy, ale nebudou mít vliv na výkon svařovacího mobilního robotu. Robotické zařízení DECRAROB je nyní ve fázi prototypu.


HiTech přednosti:

●  zařízení bude vyvinuto tak, aby bylo dostatečně flexibilní a mohlo se použít na opravy téměř všech typů jeřábových drah

● námi vyvinuté zařízení přispěje k výraznému zvýšení efektivnosti práce a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti provádění oprav na jeřábových drahách


Navařovací zařízení DECRAROB je výsledkem programu EUREKA.

 

 
1

Copyright © 2008 K-Profi, spol. s r.o.